สรุปแนวข้อสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการหน่วยงานทั่วประเทศ
เนื้อหาตรงประเด็นกระชับ ข้อสอบพร้อมเฉลย ซ้อมมือก่อนลงสนามจริงชิงความได้เปรียบก่อนใคร

แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้


(1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 390 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน)
(2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว)

 สั่งซื้อสินค้าเราง่าย ๆ 

  1. แอดไลน์ Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า)  
  2. แจ้งแนวข้อสอบที่ต้องการ 
  3. ยืนยันการสั่งซื้อและจ่ายเงิน

     แจ้งชำระเงิน

    @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า)

 ส่งจริงแน่นอน ไฟล์ PDF ได้รับหลังแจ้งยอดโอน 5 -10 นาที  เล่มส่ง EMS 2-3 วัน

 
 

สรุปแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร พร้อมเฉลย

หมวดหมู่สินค้า: แนวข้อสอบ
ราคา 380บาท

13 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 2 ผู้ชม

สรุปแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร
- แนวข้อสอบ ภาค ก วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
- แนวข้อสอบ ภาค ข นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
- แนวข้อสอบกระแสโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงทางด้าน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และการบริการพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพ สิงแวดล้อม ภูมิอากาศ เทคโนโลยี พลังงาน ตลอดจนความร่วมมือการแข่งขันและ ข้อตกลงระหว่างประเทศ รวมถึงการจัดตั้งฺประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระบบเมือง ความเชื่อมโยง ของพื้นที่ และการผังเมือง และแนวโน้มในอนาคตของเหตุปัจจัยดังกล่าวที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเมือง
- แนวข้อสอบวิชาการวิเคราะห์ผังเมือง ได้แก่            
- การศึกษา ค้นคว้า วิจัย เช่น การสืบค้นข้อมูล การจัดการข้อมูล การกำหนดกลุ่มประขากรเป้าหมาย การสำรวจ และเก็บรวบรวมข้อมูล การดำเนินการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย            
- การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น การแสดงแนวโน้ม หรือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง            
- การจัดทำคู่มือและการรายงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และประขากร ฯลฯ รวมทั้งบทความที่เกี่ยวข้อง            
- ความรู้เบื้องต้นการใช้เปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS
- การจัดทำแผนงาน โครงการ และเทคนิควิธีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผังเมือง เช่น การวิเคราะห์ เขิงสถิติ การวิเคราะห์สภาวการณ์ การจัดทำนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ (strategic policy) เป็นต้น
- หลักการและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประขาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน
- แนวข้อสอบความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง            
- สิทธิ เสรีภาพและนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐            
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗            
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม            
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เข่น ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ
- แนวข้อสอบการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ
*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์?
--------------------------------------------------------
โบนัสพิเศษแถมฟรี Ebook วิธีช่วยให้อ่านหนังสือเร็วขึ้น และจำไม่ลืม
--------------------------------------------------------
รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
- ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรุงเทพมหานคร
- หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
**ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ**

-------------------------------------------------------

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า


(1). รับทางอีเมล์ ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 15-30 นาที แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์
(2). รับเป็นเล่มหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

--------------------------------------------------------
**ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร

สนใจ สรุปแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร พร้อมเฉลย ติดต่อที่


โทร : 095-879-5595 (มะปราง)
Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า)
facebook : fb.me/thaigovjobs2017
review : http://gg.gg/govreview


Engine by shopup.com